20+ години искуство во производство

Машина за правење неткаен кеси